kirşen kir‧şen at

Torç edilen ýoldaky toprakdan ýa-da topur gumdan emele gelýän ýeňiljek tozan, çaň, toz.

  • Demirgazykdan gelýän sowuk şemal çägesöw kirşenleri asmana göterýär. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  • Şu ýigit hem gum, kirşen bilen gaty «owadanlanjak» bolýar -- diýdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • kirşene
  • kirşeni
  • kirşenini-de
  • kirşeniň
  • kirşenler
  • kirşenleri
  • kirşenli
  • kirşensiz