kineli sypat

[ki:neli]

Göwni galan öýkeli.

  • Çala aňlanýan kineli labyzda gepledi. (N. Jumaýew, Ak derek)

  • Jüneýt Ezize ýene bir gezek kineli garandan soň, sözüni dowam etdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • kinelidi
  • kinelidiler
  • kinelileriň
  • kinelilik
  • kinelimi
  • kinelirägem