kişi ki‧şi

 1. seret adam

  • Çarýaryň gören kişisi dogrudan-da ýalkap eken. (Çary Aşyr, Poemalar)

  • Ýagşy kişi aş üstüne. (nakyl)

  • Kişige gaty söz aýdyjy bolma. (Magtymguly)

 2. Keseki, ýat, özge.

  • Kişä geňeş, öz bileniňden galma. (nakyl)

 3. Är, batyr.


Duş gelýän formalary
 • kişem
 • kişi-de
 • kişide
 • kişiden
 • kişidi
 • kişidigine
 • kişidigini
 • kişidiklerini
 • kişidir
 • kişiler
 • kişilerde
 • kişilerden
 • kişilerdi
 • kişilerdir
 • kişilere
 • kişilerem
 • kişileri
 • kişilerini
 • kişileriniň
 • kişileriň
 • kişili
 • kişiligim
 • kişiligimden
 • kişiligiňi
 • kişilik
 • kişimiz
 • kişini
 • kişiniň
 • kişiniňem
 • kişisi
 • kişisiniň
 • kişiçe
 • kişiň
 • kişiňden
 • kişiňem
 • kişä