kişňemek kiş‧ňe‧mek işlik

Sazlaşykly, çirkin ses çykarmak (at hakynda).

 • Göýä meni mün diýýän dek kişňeýär, Her biriniň tutulanda atlary. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 • Düýe bozlap, at kişňäp, janlylyk döredi daşda. (R. Seýidow, Wagtlylar)

 • Dar jülgänyň içinde ýeke goýup gaýdan aty ýekesiräp kişňeýärdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • kişňedi
 • kişňemegi
 • kişňemegiň
 • kişňemek
 • kişňeseň
 • kişňeýän
 • kişňeýär
 • kişňeýärdi
 • kişňeýärdiler
 • kişňeýärkä
 • kişňeýärler
 • kişňän
 • kişňände
 • kişňäp
 • kişňäpdir
 • kişňär
 • kişňär-de
 • kişňärli