kişňeşmek kiş‧ňeş‧mek işlik

Bilelikde kişňemek, köp bolup kişňäp seslenmek.

  • Düýeler gäwüşeýär, taýlar kişňeşýär. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

  • Düýeler bagyryşyp, atlar kişňeşip, sygyrlar molaşyp, eşekler aňňyryşyp, goýun-geçiler mäleşip mekgäme mündüler. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
  • kişňeşer
  • kişňeşip
  • kişňeşýän
  • kişňeşýär