kişçiklenmek kiş‧çik‧len‧mek işlik

Kişçik-kişçik edilmek, towsakladylyp oýnadylmak.

  • Ol iki arada kişçiklenen oglan ýaly bir gezek Çarynyň ýüzüne, bir gezek Gözeliň ýüzüne seretdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • kişçiklenen