kiçelmek işlik

 1. Göwrümi kiçi bolmak.

  • Annadurdy murtuň gözleri kiçelen ýaly boldy. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 2. Sykylmak, horlanmak, inçelmek.

  • Adam garradygyça kiçelen ýaly bolýar.

 3. Aşak düşmek, aşaklamak, peselmek.

  • Onuň gullugy kiçelipdir.

 4. Göçme manyda Ruhdan düşmek, peselmek.


Duş gelýän formalary
 • kiçeldi
 • kiçeldigiçe
 • kiçelen
 • kiçelende
 • kiçelendigi
 • kiçelendigine
 • kiçelendigini
 • kiçelenini
 • kiçeler
 • kiçelerin
 • kiçelip
 • kiçelipdir
 • kiçelme
 • kiçelmegi
 • kiçelmegidir
 • kiçelmeginde
 • kiçelmegine
 • kiçelmegini
 • kiçelmeginiň
 • kiçelmejegim
 • kiçelmek
 • kiçelmekden
 • kiçelmeklige
 • kiçelmeklik
 • kiçelmeler
 • kiçelmelidir
 • kiçelmesi
 • kiçelmesini
 • kiçelmez
 • kiçelmeýän
 • kiçelmeýärdi
 • kiçelmän
 • kiçelmändigini
 • kiçelmänini
 • kiçelse
 • kiçelse-de
 • kiçelýän
 • kiçelýändigine
 • kiçelýändigini
 • kiçelýändir
 • kiçelýänini
 • kiçelýänligi
 • kiçelýänligini
 • kiçelýänçä
 • kiçelýär
 • kiçelýärdi
 • kiçelýärler