ketew ke‧tew

Zooweterinariýa Atlara we ýeke toýnakly haýwanlara degýän ýokanç kesel, maňka.

  • Heý, seniň bir baýgalyňa ketew degsin-diýip sögdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)