ketek ke‧tek

 1. Towuk, it we ş. m. üçin salnan jaý.

  • Göreniň keteginde towuk goýmady. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Meniň towuklarym juda köpelip gitdi, indi maňa ýörite ketekler, giň jaýlar gurap beriň. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • It ketegine kürsäp urdy.

 2. Gepleşik dili Kiçijik, ýaramazja ýasaýyş jaýy, öý.

  • Her kim ketekli-ketegine dargady.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ketek - ketegi.


Duş gelýän formalary
 • ketege
 • ketegi
 • ketegidir
 • ketegimi
 • ketegimizde
 • ketegimizden
 • keteginde
 • keteginden
 • ketegine
 • ketegini
 • keteginiň
 • ketegiň
 • ketegiňde
 • ketegiňe
 • ketegiňize
 • ketekde
 • ketekden
 • ketekdäki
 • ketekler
 • keteklerde
 • keteklere
 • ketekleri
 • keteklerimize
 • keteklerine
 • ketekleriň
 • ketekli