kesmik kes‧mik

Gaçyp gitmez ýaly gaçak malyň aýagyna dakylýan ýa-da boýnuna dakylyp, aşak sallanylyp goýberilýän agaç.

  • Kesmikden boşan açmaňyz sygyrlar ondan-oňa hars urýarlar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem kesmik - kesmigi.


Duş gelýän formalary
  • kesmigini
  • kesmikden