kesmekletmek kes‧mek‧let‧mek işlik

  1. Kesmek baglatmak, ýüzüni gatatmak.

    • Ýaraňy kesmekledipsiň.

  2. Gaty bişirip kesmek emele getirtmek.

    • Gazanyň düýbüni kesmektletmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem kesmekletmek - kesmekledýär, kesmekleder, kesmekledipdir.


Duş gelýän formalary
  • kesmekledipsiň