kesmeklemek kes‧mek‧le‧mek işlik

 1. Kesmek baglamak, ýüzi gatamak (bir zadyň üsti hakda).

  • Aradan birnäçe wagt geçenden soň, kepderjigiň ýarasy kesmekledi. («Mydam taýýar» gazeti)

 2. Kesmek tutmak, aşa bişip kesmek emele gelmek.


Duş gelýän formalary
 • kesmekledi
 • kesmekleýän
 • kesmekleýär
 • kesmekleýärler
 • kesmeklän
 • kesmeklänlerini
 • kesmekläp
 • kesmekläpdi