kesilmek ke‧sil‧mek işlik

 1. Bölünip aýrylmak, bölünmek.

  • Eýerlik, horjunlyk, gapy kilimi, Yz-yzyna kesilerdi telimi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Aglaýan çaganyň, üýrýän itleriň sesi kesildi.

 2. Akmasy galmak, ýatmak.

  • Ýabyň suwy kesildi.

 3. Göçme manyda Zaýalanmak, çüýremek.

  • Kesilen süýt.

 4. Göçme manyda Dowam etdirilmän galmak, goýbolsun edilmek, arasy ýolunmak, üzülmek.

işdä kesilmek

seret işdä


Duş gelýän formalary
 • kesildi
 • kesildi-de
 • kesildigi
 • kesildik
 • kesildiler
 • kesildim
 • kesileli
 • kesilen
 • kesilende
 • kesilenden
 • kesilendigi
 • kesilendigine
 • kesilendigini
 • kesilendir
 • kesilene
 • kesileni
 • kesilenini
 • kesileniň
 • kesilenler
 • kesilenlerden
 • kesilenlere
 • kesilenleri
 • kesilenleriň
 • kesilenligi
 • kesilenlik
 • kesilenok
 • kesilensoň
 • kesiler
 • kesilerdi
 • kesilerdim
 • kesilgin
 • kesilip
 • kesilipdi
 • kesilipdir
 • kesilipdir-de
 • kesilipdirin
 • kesilipdirler
 • kesiljegini
 • kesiljek
 • kesiljekdigi
 • kesiljekdigini
 • kesiljekdir
 • kesilme
 • kesilmedi
 • kesilmedigi
 • kesilmedik
 • kesilmegi
 • kesilmegimiz
 • kesilmeginde
 • kesilmeginden
 • kesilmegine
 • kesilmegini
 • kesilmeginiň
 • kesilmegiň
 • kesilmek
 • kesilmekden
 • kesilmekleri
 • kesilmeleriniň
 • kesilmeli
 • kesilmelidi
 • kesilmelidir
 • kesilmese
 • kesilmese-de
 • kesilmesi
 • kesilmesin
 • kesilmesinden
 • kesilmesine
 • kesilmesini
 • kesilmesiniň
 • kesilmez
 • kesilmezinden
 • kesilmezligi
 • kesilmeýän
 • kesilmeýändigi
 • kesilmeýändigini
 • kesilmeýänligi
 • kesilmeýär
 • kesilmeýärdi
 • kesilmiş
 • kesilmäge
 • kesilmän
 • kesilmändi
 • kesilmändir
 • kesilse
 • kesilsin
 • kesilýän
 • kesilýändigi
 • kesilýändigini
 • kesilýändir
 • kesilýäniň
 • kesilýänligi
 • kesilýänligini
 • kesilýänçä
 • kesilýär
 • kesilýärdi
 • kesilýärler
 • kesilýärsiň