kesişmek ke‧siş‧mek işlik

 1. Kesmäge kömek etmek, bölmäge kömek etmek, bilelikde kesmek, bölüşmek.

  • Çybyk keşişmek.

  • Agaç keşişmek.

 2. Biri-birini kesip geçmek, biri-biriniň üstünden atanak bölüp geçmek.

  • Galanyň eteginde iki ýol keşişip geçýär. Iki göni çyzyk keşişip, dört sany burç emele getirýär.


Duş gelýän formalary
 • kesişen
 • kesişende
 • kesişer
 • kesişip
 • kesişipdir
 • kesişiň
 • kesişjek
 • kesişme
 • kesişmegi
 • kesişmeginde
 • kesişmeginden
 • kesişmegine
 • kesişmejek
 • kesişmek
 • kesişmeklerinden
 • kesişmeleri
 • kesişmeli
 • kesişmelidirler
 • kesişmesi
 • kesişmesinde
 • kesişmesinden
 • kesişmesiniň
 • kesişmeýän
 • kesişmeýär
 • kesişmeýärler
 • kesişmäge
 • kesişmäni
 • kesişmäniň
 • kesişýän
 • kesişýändigini
 • kesişýändir
 • kesişýänçä
 • kesişýär
 • kesişýärdi
 • kesişýärler