kesişdirmek ke‧siş‧dir‧mek işlik

Kesip çykmak, kesim-kesim edişdirmek, kesip dogram-dogram etmek.

 • Ol şaralyk et kesişdirip kaklap otyrdy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 • Ýaş ýigitler düşmanyň telefon liniýalaryny kesişdirýärdiler. («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • kesişdirdi
 • kesişdirdim
 • kesişdirensoň
 • kesişdirip
 • kesişdiriň
 • kesişdirmek
 • kesişdirmekden
 • kesişdirmeli
 • kesişdirsin
 • kesişdirýär
 • kesişdirýärdiler