kesgitlemek kes‧git‧le‧mek işlik

Belli etmek, äşgär etmek, netije çykarmak, takyklamak.

 • Garaköli baganalaryň sortlaryny kesgitlemek işine onuň nähili beýle ökdelänligini soradyk. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • kesgitledi
 • kesgitledigiň
 • kesgitledik
 • kesgitlediler
 • kesgitlejegem
 • kesgitlejek
 • kesgitlejekdiklerini
 • kesgitleme
 • kesgitleme-de
 • kesgitlemegi
 • kesgitlemegidir
 • kesgitlemegine
 • kesgitlemegini
 • kesgitlemeginiň
 • kesgitlemegiň
 • kesgitlemek
 • kesgitlemekde
 • kesgitlemekden
 • kesgitlemekdi
 • kesgitlemekdir
 • kesgitlemeklerine
 • kesgitlemeklige
 • kesgitlemekligi
 • kesgitlemekliginde
 • kesgitlemekligiň
 • kesgitlemeklik
 • kesgitlemeklikdir
 • kesgitlemekçi
 • kesgitlemeler
 • kesgitlemelerde
 • kesgitlemelerden
 • kesgitlemelere
 • kesgitlemeleri
 • kesgitlemelerinde
 • kesgitlemelerinden
 • kesgitlemelerine
 • kesgitlemelerini
 • kesgitlemeleriniň
 • kesgitlemeleriň
 • kesgitlemeli
 • kesgitlemelidi
 • kesgitlemelidigine
 • kesgitlemelidigini
 • kesgitlemelidir
 • kesgitlemelidirler
 • kesgitlemeseň
 • kesgitlemesi
 • kesgitlemesidir
 • kesgitlemesinde
 • kesgitlemesinden
 • kesgitlemesine
 • kesgitlemesini
 • kesgitlemesiniň
 • kesgitlemezden
 • kesgitlemeýändigi
 • kesgitlemeýändigini
 • kesgitlemeýär
 • kesgitlemeýärler
 • kesgitlemäge
 • kesgitlemäge-de
 • kesgitlemän
 • kesgitlemäne
 • kesgitlemäni
 • kesgitlemäniň
 • kesgitlese
 • kesgitlesek
 • kesgitleýän
 • kesgitleýändigi
 • kesgitleýändiginden
 • kesgitleýändigine
 • kesgitleýändigini
 • kesgitleýändiklerine
 • kesgitleýändiklerini
 • kesgitleýändir
 • kesgitleýänler
 • kesgitleýänleriň
 • kesgitleýänligi
 • kesgitleýär
 • kesgitleýärdi
 • kesgitleýäris
 • kesgitleýärler
 • kesgitläliň
 • kesgitlän
 • kesgitlände
 • kesgitländen
 • kesgitländigi
 • kesgitländigini
 • kesgitländiklerini
 • kesgitländir
 • kesgitlänimizden
 • kesgitläniňde
 • kesgitläniňden
 • kesgitlänlerinde
 • kesgitlänlerinden
 • kesgitläp
 • kesgitläpdi
 • kesgitläpdir
 • kesgitläpdirler
 • kesgitlär
 • kesgitlärdi
 • kesgitläris
 • kesgitlärler
 • kesgitläň