kesgitleýji kes‧git‧leý‧ji

Takyklaýjy, aýdyňlaşdyryjy, anyklaýjy.

 • Ol atomy kesgitleýji dürli mehanizmler bilen birlikde radiometri, gulaga tutulýan apparatly guraly hemmelere görkezýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • kesgitleýjidigini
 • kesgitleýjidir
 • kesgitleýjiler
 • kesgitleýjilerde
 • kesgitleýjilerdir
 • kesgitleýjiligi
 • kesgitleýjilik
 • kesgitleýjiniň
 • kesgitleýjisi
 • kesgitleýjisidir
 • kesgitleýjisiniň