kesgirlik kes‧gir‧lik

  1. Ýitilik, ötgürlik, ýalaw ýalylyk.

    • Pyçagyň kesgirligi çakyň däl.

  2. Berk täsir edijilik, ötgürlik.

    • Aýdylýan sözleriň kesgirligi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem kesgirlik - kesgirligi.


Duş gelýän formalary
  • kesgirligi
  • kesgirligiň