kesermek ke‧ser‧mek işlik

 1. Keseligine uzalyp gitmek, uzalyp ýatmak.

  • Keserip ýatan gara dagyň arkasynda gizlenipdi. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

 2. Gyşarmak, süýnmek.

  • Ol halynyň üstünde keserip ýatyrdy.


Duş gelýän formalary
 • keserdi
 • keserdiler
 • keserdiň
 • keseren
 • keserip
 • keseripdi
 • keseriň
 • keserjek
 • kesermek
 • kesermelidi
 • keserse
 • keserýär
 • keserýär-de
 • keserýärdi