keselli ke‧sel‧li sypat

Keseli bar bolan, kesel ýokuşan, nähoş, näsag, syrkaw, hassa.

 • Arabaçy keselliniň haýkylygynyň arasyna «hä-çüw» diýip sesini goşdy-da, köprüden assalyk bilen arabany sürüp geçdi. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

 • Keselli adamlaryň sany gitdigiçe azalýar.


Duş gelýän formalary
 • kesellide
 • keselliden
 • kesellidigi
 • keselliler
 • kesellilerde
 • kesellilerdäki
 • kesellilere
 • kesellileri
 • kesellileriň
 • keselliligi
 • keselliligiň
 • kesellilik
 • kesellini
 • keselliniň
 • kesellisi
 • kesellisine
 • kesellä