kesellemek ke‧sel‧le‧mek işlik

Syrkawlamak, nähoşlamak, näsaglamak, hassalamak.

 • Keselläp gören görgüsi, Çekipdir niçe aýlara. (Çary Aşyr, Poemalar)

 • On ýylyň içinde adam hem kesellemän ýaşaýar, emma bir gün görseň birden ýok bolýar. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Çopan ogly)


Duş gelýän formalary
 • keselledi
 • keselledim
 • kesellediňizmi
 • kesellejek
 • keselleme
 • kesellemedik
 • kesellemegi
 • kesellemeginde
 • kesellemeginden
 • kesellemegine
 • kesellemegini
 • kesellemeginiň
 • kesellemegiň
 • kesellemek
 • kesellemekden
 • kesellemekleri
 • kesellemeklerine
 • kesellemeklige
 • kesellemekligine
 • kesellemekliginiň
 • kesellemeklik
 • kesellemeler
 • kesellemelere
 • kesellemeleri
 • kesellemeleriň
 • kesellemelimi
 • kesellemese
 • kesellemesini
 • kesellemezden
 • kesellemezligi
 • kesellemeýär
 • kesellemeýärler
 • kesellemäge
 • kesellemän
 • kesellemändir
 • kesellemäni
 • kesellemäniň
 • kesellese
 • keselleseň
 • keselleýän
 • keselleýändigi
 • keselleýändigini
 • keselleýändir
 • keselleýänler
 • keselleýänlerde
 • keselleýänleriň
 • keselleýänligi
 • keselleýänligini
 • keselleýär
 • keselleýärler
 • kesellämok
 • kesellän
 • kesellände
 • keselländen
 • keselländigi
 • keselländigine
 • keselländigini
 • keselländiginiň
 • keselländigiňizi
 • keselländiklerini
 • keselländir
 • keselläne
 • keselläni
 • keselläninde
 • keselläniň
 • keselläniňden
 • kesellänler
 • kesellänlere
 • kesellänleri
 • kesellänlerinde
 • kesellänlerinden
 • kesellänleriň
 • kesellänligi
 • keselläp
 • keselläpdi
 • keselläpdiler
 • keselläpdir
 • keselläpdirler
 • keselläpsiň
 • keselläýseň