keseklemek ke‧sek‧le‧mek işlik

Kesek zyňmak, kesek salmak, kesek bilen urmak.

  • Ol itleri nabat bilen kesekläpdir. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Oglanlar ýylany kesekläp başladylar.


Duş gelýän formalary
  • kesekledi
  • keseklejek
  • keseklemegem
  • keseklemek
  • keseklemänsiň
  • kesekleýän
  • kesekläp
  • kesekläpdir