kesekleşmek ke‧sek‧leş‧mek işlik

Biri-biriňe kesek zyňmak, kesek zyňyşmak.

  • Ikisiniň arasyndaky gürrüň-köpleriň kesekleşişine döndi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • kesekleşýän