keseki ke‧se‧ki

 1. Başga ýerden ýurtdan gelen, ýat, bigäne.

  • Keseki adam.

 2. Özüňki bolmadyk, başga degişli bolan özge.

  • Kesekiniň saçy bilen saçly boljak bolýar. («Tokmak» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • kesekem
 • keseki-de
 • kesekiden
 • kesekidigi
 • kesekidir
 • kesekiler
 • kesekilerden
 • kesekilere
 • kesekileriň
 • kesekiligini
 • kesekimi
 • kesekini
 • kesekiniň
 • kesekiniňki
 • kesekiň
 • kesekä