kerpiç at

Laýdan ýa-da gaty jisimden ýasalan dört burç formaly gurluşyk materialy.

 • Eger bir bölejik kerpiji suwly stakanyň içine salsak, kerpiçden köpürjik çykyp ýokary galýar. (M. N. Skatkin, Jansyz tebigat)

 • Kerpiçleri ýekän-ýekän, Nagyş ýaly örýär ussa. («Pioner» žurnaly)

 • Ýaşuly ussa meniň kerpiç örmek işindäki ilkinji kemçiliklerimi häli-şindi düzetdi. («Mydam taýýar» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem kerpiç - kerpiji.


Duş gelýän formalary
 • kerpije
 • kerpijem
 • kerpiji
 • kerpijimi
 • kerpijinden
 • kerpijini
 • kerpijiniň
 • kerpijiň
 • kerpiçde
 • kerpiçden
 • kerpiçdendi
 • kerpiçdäki
 • kerpiçler
 • kerpiçlerden
 • kerpiçlerdäki
 • kerpiçlere
 • kerpiçleri
 • kerpiçlerine
 • kerpiçlerini
 • kerpiçleriniň
 • kerpiçleriň
 • kerpiçli
 • kerpiçmi
 • kerpiçmikä