kerç kerç

Käselenen gawunyň ýa-da garpyzyň bir bölejigi.

  • Häzir çykaranok hiç haýsy sesin, Käsäň kerçleri-de gädilmän durýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ol adam garpyzyň birini ýaryp, kelewe bir kerç beripdir. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

  • Aşyr iki kerç gawun iýdi.


Duş gelýän formalary
  • kerçde
  • kerçdäki
  • kerçem
  • kerçim
  • kerçiniň
  • kerçiň
  • kerçleri-de