kepek ke‧pek

Üwelen dänäniň elenenden soňky galýan bölejikleri, gabyklary.

 • Men towşanlary bede, şugundyr, kepek we nahar galyndysy bilen günde bäş wagtyna naharlaýaryn. («Mydam taýýar» gazeti)

 • Bu gapdaky näme-de bolsa, suwa gaýnan kepege meňzeş bir zatdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem kepek - kepegi.


Duş gelýän formalary
 • kepege
 • kepegi
 • kepegi-de
 • kepegini
 • kepeginiň
 • kepegiň
 • kepegiňki
 • kepekde
 • kepekden
 • kepekler
 • kepekleri
 • kepekli