kenek

Aşyk oýnunda atylyp oýnalýan saýlama aşyk ýa-da sygyr, düýe aşygy.

  • Tüweleme, Mawym gurşunly kenek ýalydyr. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Kenegim suwa gaçdy, Menden arany açdy! -- diýip, oglan dymanmyş. (K. Taňrygulyýew, Altyn aşyk)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem kenek - kenegi.


Duş gelýän formalary
  • kenegi
  • kenegim
  • kenekler
  • kenekleri
  • kenekleriň
  • kenekli
  • kenekmi