kemlik kem‧lik

San, mukdar taýdan ýetmez derejede bolmaklyk, azlyk, ýetmezlik.

 • Dur gözelim, bäri gel, Bize bir nazaryň sal, Kimlerden kemligim bar, Jogabyn ber şu mahal. (Ş. Boržakow, Kaspi kenarynda)

 • Işçi güýji kemlik edýär.

 • Ýorgana mata kemlik edýär.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem kemlik - kemligi.


Duş gelýän formalary
 • kemligi
 • kemligim
 • kemligini
 • kemligiň
 • kemlikden
 • kemlikdir
 • kemlikler
 • kemliklerden
 • kemlikleri
 • kemlikleriniň