kemis ke‧mis

Doly wagtynda bolmadyk, öz wagtyndan öň bolan, kem.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem kemis - kemsi.


Duş gelýän formalary
 • kemisli
 • kemislige
 • kemisligi
 • kemisligidir
 • kemisliginde
 • kemisliginden
 • kemisligine
 • kemisligini
 • kemisliginiň
 • kemisligiň
 • kemislik
 • kemislikde
 • kemislilik
 • kemsidem
 • kemsidi