kemiş-kemiş ke‧miş-ke‧miş

Kemiş-kemiş etmek, aglajak-aglajak bolup dodaklaryňy müňküldetmek, aglamjyramak.

  • Onuň näzijek dodaklary kemiş-kemiş etdi. («Bahar»)

  • Onuň dodaklary kemiş-kemiş edýärdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)