kemerli ke‧mer‧li sypat

  1. Kemer guşanan, gaýyş guşakly.

    • Bili kemerli oglan.

  2. Bili aýlawly, aýlaw-aýlaw ýoly bolan (dag hakda).

    • Jülgeli, kemerli Kawkaz daglary, Gezmäge sapaly, hezil çaglary. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

    • Kemerli daglar.