kemer ke‧mer at

 1. Gaýyş guşak, gaýyşdan edilen bil bagy.

  • Kemeriňi guşanyşyňa bir seret, başgalaryňka-da bir seret! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Possunynyň daşyndan pugta guşalan kemerini düzetdi. (N. W. Gogol, Eserler)

 2. Gurşaw, aýlaw-aýlaw ýol, çyzyk (dag hakda).

  • Gök öwsüp oturan arçalaryň içi bilen aýlanyp geçýän kemer, dagyň ýüzünde ýol ýaly agaryp görünýärdi.


Duş gelýän formalary
 • kemerde
 • kemerden
 • kemeri
 • kemeridir
 • kemerimi
 • kemerinde
 • kemerinden
 • kemerine
 • kemerini
 • kemerini-de
 • kemeriniň
 • kemeriň
 • kemeriňde
 • kemeriňi
 • kemerler
 • kemerlerden
 • kemerlere
 • kemerleri
 • kemerlerinde
 • kemerlerine
 • kemerleriniň
 • kemerleriň
 • kemerli
 • kemersiz
 • kemersiň