kemençe ke‧men‧çe

Gyjak çalmak üçin atyň guýruk gyly dartylan inçejik uzyn taýajyk.

  • Gyçakçy kemençesini gyjagyň kirşine syhap çalmaga başlady.


Duş gelýän formalary
  • kemençesini