keman ke‧man at

[kema:n]

Könelişen söz seret ýaý

  • Gylyjyn aýlady, atdy kemany, Kawkaz daglarynda köp dökdi gany. (Çary Aşyr, Poemalar)


Duş gelýän formalary
  • kemanlarymyzyň
  • kemanlaryň
  • kemanly
  • kemanlyk
  • kemany
  • kemanymyzy
  • kemanyndan