kemakyl ke‧ma‧kyl

Akyly ýeterlikli bolmadyk, akyly kem, akylsyz, akyly gelip-gitmeliräk.

 • Käbir adamlar bar weli, akyllydygyny, kemakyldygyny olaryň sesinden we gülküsinden hem dogry bilmek bolýar. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • kemakyldygyny
 • kemakyllyga
 • kemakyllygy
 • kemakyllygyna
 • kemakyllygynda
 • kemakyllygyň
 • kemakyllyk
 • kemakyllykda
 • kemakyllykdan
 • kemakyllylygyň
 • kemakyllylyk
 • kemakyllylykda
 • kemakylyny
 • kemakylyň