kem-käs kem-käs 1

Biraz, azajyk, az-owlak, birneme, sähelçe.

  • Samolýot kem-käs çaýkap başlady. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

kem-käs kem-käs 2

Ýeter-ýetmez, kemçilik, ýetmezçilik.

  • Kem-käs ýerlerini düzedip goýberseň, arkaýyn işläp biljek maşyndy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • kem-käsleýin