kemçilik kem‧çi‧lik at

Işde, mehanizmlerde we ş. m. bolýan näsazlyk, ýetmezçilik.

 • Äşgär bolsun zähmetkeşiň özüne, Her bir kemçilige ýarar tygşytlyk. (Mollamurt, Saýlanan eserler)

 • Işiň ýerine ýetirilişinde hiçbir kemçilik tapmadylar. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem kemçilik - kemçiligi.


Duş gelýän formalary
 • kemçilige
 • kemçiligi
 • kemçiligidi
 • kemçiligidir
 • kemçiligim
 • kemçiligimden
 • kemçiligimem
 • kemçiligin
 • kemçiligine
 • kemçiligini
 • kemçiliginiň
 • kemçiligiň
 • kemçiligiňiz
 • kemçilikde
 • kemçilikden
 • kemçilikdir
 • kemçilikler
 • kemçilikler-de
 • kemçiliklerde
 • kemçiliklerden
 • kemçiliklerdenem
 • kemçiliklere
 • kemçiliklerem
 • kemçilikleri
 • kemçilikleri-de
 • kemçiliklerimi
 • kemçiliklerimiz
 • kemçiliklerimizdir
 • kemçiliklerimizi
 • kemçiliklerinden
 • kemçiliklerine
 • kemçiliklerini
 • kemçilikleriniň
 • kemçilikleriň
 • kemçilikleriňem
 • kemçilikleriňi
 • kemçilikli
 • kemçiliksiz