kelleli sypat

 1. Kellesi bar bolan, kellesi ýerinde bolan.

  • Hemmämiz ýaňky ullakan kelleli adamyň töweregine üýşdük. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 2. Akylly, pähimli, paýhasly.

  • Ol kelleli adam.


Duş gelýän formalary
 • kelleliden
 • kellelidi
 • kellelije
 • kelleliler
 • kelleliligi
 • kellelisini
 • kellelä