kekene ke‧ke‧ne

Zoologiýa Gawun pazylyna düşýän we oňa zyýan beriji kiçijik möjejik.

 • Oraz han kekene iýen terne kimin goturrak ýüzüni güldürip, sypaýyçylyk bilen oturdy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

 • Gawuna kekene düşende, dermanlap gyrýarlar.


Duş gelýän formalary
 • kekenedir
 • kekeneler
 • kekenelerdir
 • kekenelere
 • kekeneleri
 • kekeneleriň
 • kekenesi
 • kekenesiniň
 • kekenäniň