keşt keşt

 1. Könelişen söz Gezelenç, syýahat.

  • Keşt edip gezer men ilden-illere. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Işdä, mäde.

  • Seniň bişiren naharlaryňy keşdiň çekip iýer ýaly däl. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 3. Alada, hyzmat, iş.

  • Artyk gidenden soň, öýüň bütin keşdi Aýnanyň boýnuna düşüpdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • keşte
 • keşti