keşlemek keş‧le‧mek işlik

Keş çekmek, joýa çekmek suw akar ýaly ýapjagaz çekmek.

  • Gowaça suwarmak bolsa başga hili, suwuny şildirdedip akdyryp, keşläp suwarmaly. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • keşläp