keýtiklemek keý‧tik‧le‧mek işlik

Bir aýagyňa agsap ýöremek, agsaklamak.

  • Öňden keýtikläp barýan Gulluhan aýak çekip, yzyndakylara garady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • keýtiklemek
  • keýtikläp