keýpine

Keýp edip, öz islegine görä, meýletin, ýöne.

  • Örän oňat gün boldy, keýpine gezibermeli. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ol şähere keýpine gitdi.


Duş gelýän formalary
  • keýpine-de
  • keýpinem
  • keýpinemi