keçe ke‧çe

Goýun ýüňünden basylyp edilýän düşek.

 • Oglanlar keçäniň üstüne geçip oturdylar. («Pioner» žurnaly)

keçe basmak

Keçäniň hilini gowulandyrmak üçin bilek bilen togalamak, bişirmek.


Duş gelýän formalary
 • keçe-de
 • keçede
 • keçeden
 • keçedenmi
 • keçedi
 • keçedir
 • keçeler
 • keçeleri
 • keçelerinde
 • keçelerinden
 • keçelerini
 • keçeleriň
 • keçeli
 • keçelik
 • keçemiş
 • keçesi
 • keçesinden
 • keçesine
 • keçesini
 • keçesiniň
 • keçä
 • keçäm
 • keçämdir
 • keçämi
 • keçämiz
 • keçäni
 • keçäniň
 • keçäň
 • keçäňi