kaklanmak kak‧lan‧mak işlik

  1. Kaklap goýulmak, ýukajyk edilip dilinmek, kesilmek.

    • Soýlan goýnuň eti kaklandy we dürli naharlar taýýarlanmaga başlandy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  2. Gepleşik dili Ýok edilmek, öldürilmek.


Duş gelýän formalary
  • kaklandy
  • kaklanyp