kakamak ka‧ka‧mak işlik

 1. Suwy çekilmek, sarygyp gurap başlamak, gatamak.

  • Şeker ol wagt kakan sökleri ýygnamak bilen meşguldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Eti çekilmek, horlanyp gurap galmak, gaty arryk düşmek.

  • Men bu ýaragy garny ýasy baýyň gepine gidip, özüm ýaly garybyň kakan göwresinden gan almak üçin göteremok. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • kakaly
 • kakalyň
 • kakam
 • kakama
 • kakama-da
 • kakamany
 • kakan
 • kakana
 • kakanda
 • kakandygyny
 • kakandyr
 • kakanlaryň
 • kakanlygy
 • kakanmyş
 • kakansoň
 • kakany
 • kakanymda
 • kakanymyz
 • kakanyň
 • kakanyňda
 • kakap
 • kakar
 • kakara
 • kakardy
 • kakardym
 • kakarlar
 • kakarsyň
 • kakaryn
 • kakaryny
 • kakarys
 • kakasam
 • kakasy
 • kakasyn
 • kakasynam
 • kakasyň
 • kakaý
 • kakaýan
 • kakaýar
 • kakaýjak
 • kakaýmaga
 • kakaýmagy
 • kakaýmaly
 • kakaýmalydygyna
 • kakaýmasa
 • kakaýsak
 • kakaýyn
 • kakaýynmy
 • kakaň