kakabaşlyk ka‧ka‧baş‧lyk

Başyna gezip ýörenlik, kakabaşyň bolşy, ýagdaýy.

  • Onuň kakabaşlygy hem howply. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem kakabaşlyk - kakabaşlygy.


Duş gelýän formalary
  • kakabaşlygy
  • kakabaşlygyndan
  • kakabaşlygynyň