kakabaş ka‧ka‧baş

 1. Burunlygy başyna oralyp ýa-da boýnuna atylyp başyna goýberilen mal.

  • Öli, ýaraly kakabaş at şol zolda dökülip galdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Gepleşik dili Özbaşdak önüp-ösen, erkin terbiýe alan.

  • Kakabaş önüp-ösen oglanlar.


Duş gelýän formalary
 • kakabaşa
 • kakabaşdym
 • kakabaşlygy
 • kakabaşlygyndan
 • kakabaşlygynyň
 • kakabaşlyk
 • kakabaşmy
 • kakabaşyň