külkelenmek kül‧ke‧len‧mek işlik

Külke bolmak, ownuk edilmek, maýdalanmak, owranmak.